Inzerujte bez realitky na 60-ti realitních serverech najednou.


Jak odhadnout cenu nemovitosti?

odhad cenyProdáváte-li právě vaši nemovitost, nebo vypořádáváte-li se ze společného jmění manželů, či jste-li v jakékoliv jiné situaci, ve které potřebujete odhadnout cenu vaší nemovitosti, nemusíte hned, pokud tak není stanoveno soudem, volat odhadce. Cenu nemovitosti si totiž můžete odhadnout naprosto sami a ušetřit spoustu tisíc, které byste jinak museli dát profesionálnímu odhadci!

Jak odhadnout cenu nemovitosti?

Jelikož odhadci procházejí těžkými školeními a kurzy, je jasné, že se nebude jednat o nejjednodušší záležitost. Někdy ale není situace tak vážná a tudíž by bylo naprosto zbytečné volat hned odhadce. Sami si tedy cenu nemovitosti můžete odhadnout, a to hned několika způsoby.

První způsob odhadování ceny nemovitosti

První způsob, který je zároveň tím nejjednodušším, je stanovit cenu nemovitosti podle toho, za jakou částku jste ji před časem sami pořídili. Pokud jste nemovitost koupili už před lety, musíte zohlednit inflaci a také růst či pokles cen nemovitostí, ke kterému v čase zajisté došlo. Například jednopokojový byt v centru Prahy, který jste před dvaceti lety kupovali za půl milionu, bude mít dnes hodnotu i přes milion korun. K ceně musíte v takovém případě připočíst i umístění dané nemovitosti, její velikost a stav. Racionálním uvažováním se jistě doberete poměrně nejpravděpodobnější ceny.

Druhý způsob odhadování ceny nemovitosti

cenaDruhým způsobem, již poměrně časově zdlouhavým, je stanovení ceny nemovitosti podle toho, za jakou částku se podobná nemovitost na podobném místě aktuálně prodává. Musíte tedy projít nespočet realitních nabídek, realitních novin a inzerátů, abyste se k co nejpravděpodobnější částce dopracovali. Jedná se tedy o skutečně poměrně časově náročný způsob, ovšem doberete se k částce, která bude nejvíce odpovídat realitě a klidně i realitnímu odhadu. U předchozího způsobu můžete například růst cen nemovitostí před nějakými lety přecenit a tak si cenu klidně zněkolikanásobit. Ovšem i u této možnosti stanovení ceny nemovitosti si dejte pozor na to, abyste opět cenu nestanovili příliš vysoko! To, že se totiž nějaký byt či dům nachází v realitních novinách za určitou cenu, ještě neznamená, že se za ni skutečně prodá. Podívejte se tedy, jak dlouho se již daná nemovitost za danou cenu v nabídkách nachází a zda v čase nedošlo ke zlevnění této nabídky. I to do konečného stanovení ceny zahrňte.

Třetí způsob odhadování ceny nemovitosti

dumTřetím způsobem je stanovení ceny nemovitosti s pomocí realitní kanceláře. Tento způsob je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí svoji nemovitost prodat. Stále se jedná o možnost stanovení ceny bez drahého odhadce, ovšem již s profesionálem, který se v dané oblasti vyzná a pohybuje se v ní nějaký ten pátek. Realitní makléř si v prvé řadě vaši nemovitost pečlivě projde, případně se podívá na podobné nabídky, které zrovna v dané lokalitě mají, a následně vám řekne svůj názor. Vy jej můžete poslouchat, ale také si jeho slova nemusíte vůbec brát k srdci a cenu si zvýšit nebo snížit podle vlastního uvážení. Realitu pak můžete nabídnout na realitním trhu a podle reakcí cenu pozměňovat. Pokud se bude hrnout spousta potencionálních uchazečů o vaši nemovitost, můžete si být jisti, že jste cenu stanovili příliš nízko. Nebude-li se však i několik měsíců nic dít, bohužel budete muset cenu alespoň o něco snížit. I tak můžete poznat, jakou má vaše nemovitost na realitním trhu hodnotu. I když se tedy jedná o způsob bez odborníka, tedy odhadce, již budete muset něco zaplatit realitní kanceláři za její služby. To můžete obejít tak, že si prostě stanovíte nějakou cenu, a to raději vysokou, nežli nízkou, a na jakémkoliv webovém portále s nabídkou realit svoji nemovitost nabídnete. Postupně pak budete cenu snižovat, až se najde nějaký zájemce. Abyste však neprohloupili, stanovte si nejnižší možnou hranici, za kterou již nejste ochotni cenu snižovat.